یکشنبه 11 خرداد ماه 1399

رشد فروش هایک ویژن در سال 2018 اعلام شد

 
رشد فروش هایک ویژن در سال 2018 اعلام شد
هایک ویژن، پیشرو در جهان ارائه محصولات و راه حل های امنیتی نوآورانه، نتایج مالی سال 2018 خود را افشا می کند. گزارش سالانه مجموع درآمد عملیاتی 49.84 میلیارد یورو را نشان می دهد که مربوط به رشد سالانه بیش از 18.93 درصد را نسبت به سال 2017 نشان میدهد.
تاريخ تنظيم: شنبه 7 اردیبهشت ماه 1398
popuparchitect.com