چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399

آخرین مهلت دریافت کالای گارانتی هایک ویژن توسط پارس ارتباط

 
آخرین مهلت دریافت کالای گارانتی هایک ویژن توسط پارس ارتباط
شرکت پارس ارتباط فقط تا تاریخ 17/12/98 پذیرش کالا دارند, لذا کالاهای گارانتی را حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه 15/12/98 برای شرکت هوشمندافزار ارسال کنید.

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی هایک ویژن
تاريخ تنظيم: پنجشنبه 15 اسفند ماه 1398
popuparchitect.com