پنجشنبه 2 خرداد ماه 1398


تشخیص ولگردی و پرسه زدن افراد با دوربین مداربسته

 

تشخیص ولگردی و پرسه زدن افراد با دوربین مداربسته هایک ویژن

کاربرد :

تشخیص ولگردی و پرسه زدن افراد و وسایل نقلیه در محدوده تعریف شده و ایجاد آلارم های تعریف شده به کاربر

popuparchitect.com