یکشنبه 17 اسفند ماه 1399

نمایندگی کلاردشت

 



شرکت سیستم های امنیتی سروش

نام مدیر عامل : سروش سنایی

  برخی از فعالیتهای انجام شده توسط این شرکت

1. دانشگاه مدیریت

2. پمپ بنزین آقایی

3. شهرک عاقل کهن و حراست

4. هتل مارال

5. هتل تخت جمشید

6. پاساژ الماس

7. مدرسه ابتدایی شهید معصومی

 

 

و... دهها فعالییت دیگر

 

 

تلفن : 01152626288       همراه  :09111958708

 

آدرس : کلاردشت ،حسنکیف،خ مدرس، سیستم های حفاظتی سروش

 

 

 

 

 

popuparchitect.com