پنجشنبه 14 اسفند ماه 1399

ups LCD 1600L

 
ups LCD 1600L

36 ولت

  هشدارها: Low Battery, Abnormal AC input,UPS Failure

   نوع باتری: 3X7Ah12V/Ext

    درگاه ارتباطی: RS232 , RJ11, RJ45 (USB and SNMP are Optional)   

    ابعاد:  156*450*220 میلیمتر

    وزن:  17 کیلوگرم

    هشدارها: Low Battery, Abnormal AC input,UPS Failure

    محافظت ها: Low Battery, OverLoad, Short Circuit and Temperature

    دامنه ولتاژ:   220 (+/-25%)

    دامنه فرکانس: 50/60 (+/- 10%)

    توان:  960 / 1600

    مدت زمان انتقال: معمولا 5 میلی ثانیه

popuparchitect.com