یکشنبه 28 دی ماه 1399

برگزاری اولین جلسه آموزشی ویژگی های هوشمند در دستگاه هایک ویژن

 
برگزاری اولین جلسه آموزشی ویژگی های هوشمند در دستگاه هایک ویژن
اولین جلسه آموزشی در سال جدید با موضوع ویژگی های هوشمند هایک ویژن برگزار شد.

این جلسه آموزشی شامل:

بررسی و آموزش توابع هوشمند vca
تنظیمات تشخیص چهره
تنظیمات پلاک خوانی
تنظیمات عبور از خط
تنظیمات ورود و خروج به منطقه حفاظت شده
تنظیمات تشخیص صدا

به شرکت کنندگان این جلسه, گواهینامه معتبر از طرف شرکت پارس ارتباط اعطا میشود.
تاريخ تنظيم: پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه 1396
popuparchitect.com