پنجشنبه 14 اسفند ماه 1399

برگزاری کارگاه آموزشی هایک ویژن در هوشمندافزار

 
برگزاری کارگاه آموزشی هایک ویژن در هوشمندافزار

در تاریخ 4/3/1396 کارگاه آموزشی سیستم های تحلیل تصویر هایک ویژن برگزار میشود.


شرکت در این کارگاه برای عموم رایگان و آزاد است. برای نام نویسی با شماره های زیر تماس بگیرید:

02634216001

02634216002


سرفصل های کارگاه:

آموزش و تحلیل امکانات vca هایک ویژن

تاريخ تنظيم: دوشنبه 1 خرداد ماه 1396
popuparchitect.com