دوشنبه 3 آذر ماه 1399

دوربین مداربسته کمیاب هایک ویژن موجود شد

 
دوربین مداربسته کمیاب هایک ویژن موجود شد
📣محصولات کمیاب هایک ویژن موجود شد 📣
#سه_مگاپیکسل
📦Hikvision DS-2CE16F1T-IT
📦Hikvision DS-2CE16F1T-IT3
📦Hikvision DS-2CE56F1T-IT1
📦Hikvision DS-2CE56F1T-IT3
📦Hikvision DS-2CE56F1T-ITM
📦Hikvision DS-2CE16F1T-IT1
📦Hikvision DS-2CE16F1T-IT5
📦Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z

#دو_مگاپیکسل
📦Hikvision DS-2CE56D0T-IT3
📦Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z
📦Hikvision DS-2CE16D0T-IRE
📦Hikvision DS-2CE16D0T-IT1E
📦Hikvision DS-2CE16D8T-ITE
📦Hikvision DS-2CE56D0T-IR
📦Hikvision DS-2CE56D1T-VFIR3
📦Hikvision DS-2CE56D8T-IT1E

#پنج_مگاپیکسل
📦Hikvision DS-2CE16H1T-ITE
📦Hikvision DS-2CE16H1T-IT1E
📦Hikvision DS-2CE16H1T-IT3E
📦Hikvision DS-2CE16H1T-IT5E
📦Hikvision DS-2CE16H1T-IT3ZE
📦Hikvision DS-2CE56H1T-ITME
📦Hikvision DS-2CE56H1T-IT1E
📦Hikvision DS-2CE56H1T-IT3E
📦Hikvision DS-2CE56H1T-IT3ZE

📞02634216001
📞02634216002
تاريخ تنظيم: شنبه 9 شهریور ماه 1398
popuparchitect.com