دوشنبه 3 آذر ماه 1399

هایک ویژن برای حمایت از نیازمندان و کودکان آمریکا همکاری میکند

 
هایک ویژن برای حمایت از نیازمندان و کودکان آمریکا همکاری میکند
امروز Hikvision USA اعلام کرد که برای کمک به مردم در مقابل بیماری کرونا سازمانی را تاسیس کرده است.

ماموریت 500 ، یک سازمان غیر انتفاعی که با صنعت امنیت برای تأمین نیازهای کودکان و جوامع در معرض بحران همکاری می کند ، با Feeding America ، بزرگترین سازمان نجات از گرسنگی داخلی ، با هدف تهیه "یک میلیون وعده غذایی" به همکاری پرداخت. خانواده های نیازمند در سراسر ایالات متحده است.

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی هایک ویژن
تاريخ تنظيم: شنبه 23 فروردین ماه 1399
popuparchitect.com