دوشنبه 29 مرداد ماه 1397

تشخیص خروج از منطقه مشخص با دوربین مداربسته هایک ویژن

 

تشخیص خروج از منطقه مشخص با دوربین مداربسته هایک ویژن

کاربرد :

برای تشخیص خروج افراد یا اشیا از منطقه مشخص روی تصویر به کار میرود .