یکشنبه 17 اسفند ماه 1399

تشخیص سرعت و حرکت سریع خودرو و افراد با دوربین مداربسته

 

تشخیص سرعت و حرکت سریع خودرو و افراد با دوربین مداربسته


کاربرد :

Fast Moving Detection برای تشخیص افراد در حال دویدن یا خودرو به به کار میرود. در این صورت هشدارهای تعریف شده صادر میشود .

popuparchitect.com