یکشنبه 17 اسفند ماه 1399

هایک ویژن ntp سرور

 

آموزش تنظیم ntp بر روی دوربین مداربسته هایک ویژن

مطابق تصویر زیر وارد بخش تنظیمات system شوید.

در بخش time setting , حالت ntp را انتخاب کنید.

آدرس سرور زمان را وارد کنید.

در بخش interval فاصله زمانی بین دو درخواست زمان بر حسب دقیقه را مشخص کنید.

در پایان تنظیمات را ذخیره کنید.

 

1x1.trans-آموزش تنظیم ntp سرور برای دوربین مداربسته هایک ویژن-نصب دوربین مداربسته در کرج

 

فهرست ntp server:

آدرس اینترنتی آی پی سرور محل وضعیت سرویس
time-a.nist.gov ۱۲۹٫۶٫۱۵٫۲۸ NIST, Gaithersburg, Maryland All services ok and busy
time-b.nist.gov ۱۲۹٫۶٫۱۵٫۲۹ NIST, Gaithersburg, Maryland All services ok and busy
time-c.nist.gov ۱۲۹٫۶٫۱۵٫۳۰ NIST, Gaithersburg, Maryland All services available
time-d.nist.gov ۲۶۱۰:۲۰:۶F15:15::27 NIST, Gaithersburg, Maryland All services via IPV6
nist1-macon.macon.ga.us ۹۸٫۱۷۵٫۲۰۳٫۲۰۰ Macon, Georgia All services available
wolfnisttime.com ۶۶٫۱۹۹٫۲۲٫۶۷ Wolf-Tek, Birmingham, Alabama All services available
nist.netservicesgroup.com ۶۴٫۱۱۳٫۳۲٫۵ Southfield, Michigan All services available
nisttime.carsoncity.k12.mi.us ۱۹۸٫۱۱۱٫۱۵۲٫۱۰۰ Carson City, Michigan All services available
nist1-lnk.binary.net ۲۱۶٫۲۲۹٫۰٫۱۷۹ Lincoln, Nebraska All services available
wwv.nist.gov ۲۴٫۵۶٫۱۷۸٫۱۴۰ WWV, Fort Collins, Colorado All services available
time-a.timefreq.bldrdoc.gov ۱۳۲٫۱۶۳٫۴٫۱۰۱ NIST, Boulder, Colorado ntp ok; time, daytime busy
time-b.timefreq.bldrdoc.gov ۱۳۲٫۱۶۳٫۴٫۱۰۲ NIST, Boulder, Colorado All services busy
time-c.timefreq.bldrdoc.gov ۱۳۲٫۱۶۳٫۴٫۱۰۳ NIST, Boulder, Colorado ntp ok; time, daytime busy
time-d.boulder.nist.gov ۱۳۲٫۱۶۳٫۴٫۱۰۴ NIST, Boulder, Colorado All services ok
time-d.boulder.nist.gov ۲۶۱۰:۲۰:۶b01:4::104 NIST, Boulder, Colorado Services via IPV6
time.nist.gov global address for all servers Multiple locations All services available
utcnist.colorado.edu ۱۲۸٫۱۳۸٫۱۴۰٫۴۴ University of Colorado, Boulder All services available
utcnist2.colorado.edu ۱۲۸٫۱۳۸٫۱۴۱٫۱۷۲ University of Colorado, Boulder All services available
nist-time-server.eoni.com ۲۱۶٫۲۲۸٫۱۹۲٫۶۹ La Grande, Oregon All services available
nist-time-server.eoni.com ۲۶۰۷:f248::45 La Grande, Oregon All services also via ipv6

utcnist.colorado.edu ۱۲۸٫۱۳۸٫۱۴۰٫۴۴ University of Colorado, Boulder
utcnist2.colorado.edu ۱۲۸٫۱۳۸٫۱۴۱٫۱۷۲ University of Colorado, Boulder
nist-time-server.eoni.com ۲۱۶٫۲۲۸٫۱۹۲٫۶۹ La Grande, Oregon
Asia.pool.ntp.org ۱۰۳٫۳۱٫۲۲۴٫۲۲۴

 

popuparchitect.com