یکشنبه 17 اسفند ماه 1399

تنظیم هشدار قطع تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن

 

تنظیم هشدار قطع تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن


این ویدئوی آموزشی کوتاه به روش تنظیم هشدار قطع تصویر دوربین مداربسته آموزش داده میشود. در مواقعی که تصویر دوربین در اثر قطع کابل یا برق یا سوختن دوربین قطع شود, هشدار های تنظیم شده صادر میشوند.

popuparchitect.com