یکشنبه 28 دی ماه 1399

گروه بندی دوربین های مداربسته

 
گروه بندی و دسته بندی دوربین مداربسته نقش مهمی در نظم و سرعت عمل اپراتور در بازبیتی دوربین ها داردو در این فایل آموزشی روش دسته بندی دوربین مداربسته با نرم افزار ivms4200 آموزش داده میشود.


popuparchitect.com