پنجشنبه 1 فروردین ماه 1398


عضویت در کانال تلگرامعضویت در صفحه اینستاگرام

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن

 

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن


موضوع این فیلم آموزشی ساخت حساب کاربری جدید در نرم افزار ivms 4200 و تنظیم سطح دسترسی برای قسمت های مختلف نرم افزار است.

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن
popuparchitect.com