یکشنبه 17 اسفند ماه 1399

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن

 

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن


موضوع این فیلم آموزشی ساخت حساب کاربری جدید در نرم افزار ivms 4200 و تنظیم سطح دسترسی برای قسمت های مختلف نرم افزار است.

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن
popuparchitect.com