سه شنبه 7 بهمن ماه 1399

آموزش پلی بک دوربین مداربسته ivms هایک ویژن

 
موضوع این بخش از آموزش پلی بک دوربین مداربسته هایک ویژن ایت. بخش اول فیلم درباره پلی بک در نرم افزار ivms4200 است.

به دلیل طولانی بودن مبحث پلی بک آن را به چند بخش تقسیم کردیم و این فیلم اولین بخش آن است.

موضوع این بخش از آموزش پلی بک دوربین مداربسته هایک ویژن ایت. بخش اول فیلم درباره پلی بک در نرم افزار ivms4200 است.
popuparchitect.com