پنجشنبه 14 اسفند ماه 1399

عدم ضبط هایک ویژن در روزهای خاص

 
بخش تنظیمات holiday که در تنظیمات ضبط وجود دارد, برای توقف ضبط در روزهایی مشخص کاربرد دارد. توجه داشته باشید که در روز holiday به طور کامل فعالیت ضبط بر روی همه کانال ها قطع میشود ( دستگاه ضبط به مرخصی میرود !)

کاربرد ها:
مثلا مشتری دارید که میخواهد بعضی روزهای ماه ضبط انجام نشود.
یا مشتری می خواهد در روز خاصی برای بازدید یا بازرسی ضبطی انجام نشود.

هوشمند افزار آسیا نمایندگی هایک ویژن-tplink - mikrotik - switch - cable: 02634216001-2
popuparchitect.com