جمعه 3 بهمن ماه 1399

ipas 2015 13-16 مهر

 
ipas 2015 13-16 مهر
چهاردهمین دوره نمایشگاه تجهیزات پلیسی, ایمنی و امنیتی
 چهاردهمین دوره برگزاری نمایشگاه تجهیزات امنیتی و ایمنی 13 تا 16 مهر در محل مصلای امام خمینی برگزار میشود. در این نمایشگاه صد ها شرکت از سراسر ایران آخرین محصولات و توانمندی های خود را در زمینه :

تجهیزات امنیتی و حفاظتی
تجهیزات آتشنشانی و اطفا حریق
تجهیزات پلیسی

ارائه می کنند.
تاريخ تنظيم: شنبه 4 مهر ماه 1394
popuparchitect.com