دوشنبه 3 آذر ماه 1399

آخرین مهلت دریافت کالای گارانتی هایک ویژن توسط پارس ارتباط

 
آخرین مهلت دریافت کالای گارانتی هایک ویژن توسط پارس ارتباط
شرکت پارس ارتباط فقط تا تاریخ 17/12/98 پذیرش کالا دارند, لذا کالاهای گارانتی را حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه 15/12/98 برای شرکت هوشمندافزار ارسال کنید.

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی هایک ویژن
تاريخ تنظيم: پنجشنبه 15 اسفند ماه 1398
popuparchitect.com